Follow by Email

Sunday, 21 July 2013

Geluk is..... / Happiness is......

Geluk is, om my kleinkind te sien in (en onder) die truitjies en kombersies wat ek vir hom gehekel het!

Happiness is, seeing my grandchild in (and under) the jackets and blankets I made for him!

1 comment: